Kruitbosch bundelt haar diensten onder de naam Kruitbosch Connect. Waar eerder gesproken werd over het ontzorgen van de retailer wil Kruitbosch nu meer de nadruk op samenwerken in de keten gaan leggen. Vandaar de naam Kruitbosch Connect. Maar Kruitbosch Connect gaat nog veel verder dan dat. Dit houdt in dat de diensten en voordelen voor de retailer hetzelfde blijven en in de toekomst zullen uitbreiden.

Logo Connect

Waar het begon
Kruitbosch begon jaren geleden met het inrichten van winkels. Een smalle samenwerking waarbij een stukje advies, begeleiding en het daadwerkelijk inrichten werd gedaan. De afgelopen twee jaar zijn er veranderingen toegepast en vele diensten toegevoegd. De dienstverlening bestaat nu voor een belangrijk deel uit het up to date houden van de schappenplannen en het analyseren van de verkopen.

Mogelijkheden Kruitbosch Connect
1. Kruitbosch Connect Plan (voorheen Retailontzorgplan)
a) Benchmark
De omzet per meter wordt afgezet tegen de omzetgegevens van een identieke groep, die als benchmark dient. Hiermee kan de ondernemer zich spiegelen aan het gemiddelde van de fietsmarkt.
b) Verzorgingsgebied in kaart
Om de lokale markt van de ondernemer nog beter in beeld te krijgen heeft Kruitbosch de tool “Verzorgingsgebied in kaart”. Dit geeft handvatten voor de bepaling van de assortimentskeuze en zal er nog beter aansluiting op de behoeften van de consument plaatsvinden.
2. Cross Retail
De ultieme mix tussen webshop, website en online instore shopping
3. Winkelinrichting
Adviseren, begeleiden en inrichten.

Toekomst
Kruitbosch is druk bezig om nieuwe diensten te ontwikkelen om deze toe te kunnen voegen aan Kruitbosch Connect. Samenwerken heeft de toekomst en daarom zal Kruitbosch nog meer de verbindingen gaan leggen met retailer, leverancier en consument. De kern daarbij is de onderlinge informatiedeling. Hiermee kan er gezamenlijk beter gestuurd worden op de wensen en behoeften van de consument. Het uiteindelijke doel hiervan is rendementsverbetering realiseren.

vrijdag 13 februari 2015