Verantwoord ondernemen

Als familiebedrijf zijn wij altijd gericht op dat wat na ons volgt, de toekomst. Niet alleen van Kruitbosch als organisatie, maar ook het milieu en de mensen om ons heen. De sector waarin wij actief zijn draagt al bij aan het promoten van de gezondheid van mensen als ook de planeet. En toch herkennen wij een grotere verantwoordelijkheid. We kunnen mensen stimuleren om vaker voor de fiets of een andere vorm van micro-mobiliteit te kiezen, maar we kunnen zelf ook eraan werken om alle fietsen en daaraan gerelateerde producten op een verantwoorde manier te produceren.

Wij willen onze voetafdruk reduceren en de producten die wij verkopen op een verantwoorde manier laten produceren. Het zal niet altijd makkelijk gaan en we hebben nog niet overal een oplossing voor. Maar we weten dat dit de juiste richting is. Het is een uitdagende en lange reis, maar we zijn onze reis begonnen.

We verwelkomen anderen graag op onze reis en delen daarom ons ambities, voortgang én uitdagingen in ons eerste duurzaamheidsverslag.

Lees hier ons duurzaamheidsverslag

Heb je vragen, feedback of ideeën die je wilt delen? We komen graag in gesprek via sustainability@kruitbosch.nl

Ons commitment

Shift Cycling Culture

Kruitbosch heeft het klimaatcommitment geïnitieerd door Shift Cycling Culture en de fietsindustrie getekend om gezamenlijk te werken aan een duurzame transitie van de fietsenindustrie en bij te dragen aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs.

UN Global Compact

Omdat wij weten dat sommige duurzaamheidsuitdagingen te groot zijn om alleen op te lossen, hebben wij ons bij het UN Global Compact aangesloten. Dit is ’s werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven – één Global Compact dat bedrijven verenigt voor een betere wereld. Met dit commitment verplichten wij ons officieel om onze activiteiten en strategie in lijn te brengen met tien universele principes op gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie, en bij te dragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s).

We support the UN Global Compact