Privacybeleid Kruitbosch

PRIVACYVERKLARING KRUITBOSCH

1. Inleiding 
1.1. Deze verklaring beschrijft het beleid van Kruitbosch Zwolle B.V. (KvK 05014212) (‘Kruitbosch’) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2. Kruitbosch biedt onder andere via haar websites verschillende producten en diensten aan. Daarbij verwerkt Kruitbosch privacygevoelige informatie (persoonsgegevens).
1.3. Kruitbosch gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Kruitbosch houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

2. Contact met Kruitbosch
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Kruitbosch wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch: 038-465 2888
Mail: info@kruitbosch.nl
Website: www.kruitbosch.nl
Post: Ravensburgstraat 8, 8028 PZ Zwolle

3. Gebruik van persoonsgegevens
3.1. Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter. 

4. Persoonsgegevens
4.1. Afhankelijk van de diensten die Kruitbosch aanbiedt, kan Kruitbosch de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
(a) naam
(b) adresgegevens
(c) telefoonnummer
(d) e-mailadres
(e) geboortedatum
(f) geslacht
(g) gespreksopnamen met onze klantenservicemedewerkers, vastlegging e-mails en chatgesprekken
(h) technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s)

5. Doeleinden
5.1. Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
(a) Uitvoeren van de dienstverlening, waaronder de verkoop van fietsen (zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor Kruitbosch niet mogelijk om de diensten uit te voeren);
(b) inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
(c) marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
(d) evaluatie van evenementen en dienstverlening;
(e) uitvoeren van sollicitatieprocedures;
(f) selecteren van modellen die zich aanmelden via de modellenwedstrijd en het aanschaffen van de bijbehorende kleding voor de foto- of filmopname.
(g) gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Kruitbosch;
(h) verbeteren van de website van Kruitbosch;
(i) verbeteren van onze dienstverlening en het trainen van onze medewerkers.

6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6.1. Kruitbosch stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.
6.2. Indien Kruitbosch uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt Kruitbosch ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden. 
6.3. Kruitbosch zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

7. Beveiliging en bewaring
7.1. Kruitbosch neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Kruitbosch zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
7.2. Kruitbosch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Kruitbosch uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Kruitbosch uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

8. Cookies en profilering
8.1. Wij verzamelen gegevens voor analyse doeleinden om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en gebruikers van deze website, zodat wij onze website verder kunnen verbeteren en onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen. Deze web-site maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden ge-plaatst) om te kunnen analyseren hoe de site gebruikt wordt. Verdere informatie over cookies en het gebruik hiervan kun je lezen op onze cookies-pagina.

Daarnaast kan Kruitbosch gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.
8.2. Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

9. Websites van derden
De website van Kruitbosch kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Kruitbosch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toe-passing op het gebruik van die websites van derden.

10. Social media
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het des-betreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest en Linkedin om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan. 

11. Wijzigingen 
Kruitbosch kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

12. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Kruitbosch een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan info@kruitbosch.nl.

13. Klachten
Kruitbosch hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

14. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de besloten vennootschap Kruitbosch Zwolle B.V.

​​