Stichting Red een Kind

Oeganda telt zo’n 36 miljoen inwoners en is een van de armste landen van Afrika. Stichting Red een Kind zet zich in voor betere leefomstandigheden voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in het land. Kruitbosch is maatschappelijk partner van de stichting en steunt haar bijzondere projecten. Met de juiste (financiële) steun in de rug kunnen kleine initiatieven zich ontwikkelen tot grote successen in de plaatselijke economie. En daar dragen we graag aan bij.

Bedrijfje opzetten

Een van de manieren waarop Stichting Red een Kind de leefomstandigheden van mensen in Oeganda wil verbeteren, is de oprichting van zelfhulpgroepen. Daarmee is gewerkt aan een sterke gemeenschap op sociaal en economisch gebied. De leden van de zelfhulpgroepen leren om geld te sparen waarmee ze een bedrijfje kunnen opzetten. Met dit geld zijn ouders weer in staat om hun kinderen eten, medische zorg, kleding en onderwijs te geven. De zelfhulpgroepen vormen samen de Cluster Level Associations (CLA’s). Daarmee leren de leden om samen de productieschaal van de groepen te vergroten en de ondernemerskansen in hun gebied te verbeteren.

Gezondheid en sanitair

Stichting Red een Kind besteedt veel aandacht aan gezondheid en sanitaire voorzieningen in Oeganda, waardoor er minder ziektes ontstaan. Een van de projecten die dit doel ondersteunen was de aandacht die werd besteed aan Wereld Aids Dag. Dat gebeurde op 20 basisscholen in het land, waardoor 5000 kinderen werden bereikt. Peuter- en kleuterscholen kregen een watertank voor veilig drinkwater en ook zijn er fruitbomen gepland.

Vaktrainingen

Nog een mooi project van Stichting Red een Kind: praktijkgerichte vaktrainingen. Negentig jongeren kregen zo’n training en leerden daarmee voor beroepen als landbouwer, bouwvakker of kleuterjuf. Ook leerden ze een aantal belangrijke vaardigheden, zoals zelfvertrouwen, communicatie en timemanagement. De jongeren zijn lid van een jongerengroep en krijgen de mogelijkheid om geld te sparen en te lenen. Bij de trainingen werden lokale vakmensen betrokken die een goed lesplan ontwikkelden.