Bike Kitchen

Bij Kruitbosch dromen we van steden die leefbaar en groen zijn. Daarom werken we elke dag aan duurzame oplossingen voor stedelijke mobiliteit in Europa. Maar Europese steden verduurzamen kunnen we niet alleen. We geloven juist in de kracht van samenwerking en gaan voor gezamenlijk resultaat. Daarom is Kruitbosch founding partner van de Bike Kitchen. 

Over de Bike Kitchen

De Bike Kitchen is opgestart vanuit de Universiteit van Amsterdam (UvA). Je zou de Bike Kitchen kunnen zien als een plek waar studenten onder begeleiding van reparatie adviseurs. De Bike Kitchen is een learning space waar bezoekers, dus niet alleen studenten, maar ook buurtbewoners en medewerkers, kennis kunnen uitwisselen over duurzaamheid en leren hoe zij hun fiets zelf kunnen repareren. Door mensen te helpen bij het onderhoud van hun fiets door kennis en vaardigheden, behouden we onze fietsen langer. Eén van de doelen van de Bike Kitchen is dan ook om het aantal weesfietsen in grote steden te verminderen. Daarnaast is de Bike Kitchen community van fietsliefhebbers die samen het project ondersteunen en vormgeven. 

Kruitbosch als founding partner van de Bike Kitchen

Kruitbosch is nauw betrokken bij de oprichting en de activiteiten van de Bike Kitchen. daarom zijn we founding partner. We leveren onderdelen, zodat studenten hun fiets kunnen repareren, maar dat is niet het enige. Onze samenwerking heeft als doel om onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. Daarmee willen we niet alleen wetenschappelijke, maar ook maatschappelijke impact creëren. Door de band tussen wetenschap en praktijk te versterken, hopen we duurzame vormen van micromobiliteit, bijvoorbeeld de fiets, in de stad te stimuleren. Wat hebben mensen nodig in de stad? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen juist de fiets pakken in plaats van de auto? Dat willen we onderzoeken en stimuleren. Zo gaan we samen vooruit naar leefbare steden in Europa!

Wat zeggen anderen over de Bike Kitchen?

Ook buiten Kruitbosch kan de Bike Kitchen op veel enthousiasme en support rekenen. Sinds de officiële opening in oktober 2023 heeft de Bike Kitchen UvA al veel media aandacht gegenereerd, waaronder: 

Bekijk ook eens de website van de Bike Kitchen

Wil je zelf dit initiatief steunen of meer weten over de Bike Kitchen en haar activiteiten? Kijk dan eens op de website van de Bike Kitchen.