TRENDS ON THURSDAY – Trend 2: doeleconomie

26-01-2023

Waar doen we het eigenlijk voor?

Dit is een vraag die we ons veel te weinig stellen als bedrijfsleven. Bedrijven kunnen het zich steeds minder veroorloven om zich deze vraag niet te stellen. Consumenten, waar ik er zelf één van ben en thuis nog drie van heb zitten, gaan meer en meer eisen dat bedrijven transparant zijn over hun impact op de maatschappij en natuur. Daarnaast hebben medewerkers steeds meer de behoefte om een positieve bijdrage te leveren. Kortom, bedrijven dienen betekenis te bieden om medewerkers en klanten te vinden en binden.

Zeker in sectoren die bijdragen aan verduurzaming van onze maatschappij is betekenis geven aan de bedrijfsvoering cruciaal. Dit geldt dus zeker ook voor onze branche, de fietsindustrie. Onze industrie levert tenslotte een product waarmee vervoer verduurzaamd kan worden. De productie en levering gebeurt in veel gevallen echter nog niet op een volledig duurzame wijze. Het verduurzamen van onze producten en de supply chain is daarom voor Kruitbosch een belangrijker thema. Toch zijn we er daarmee nog niet. We vinden het bij Kruitbosch ook belangrijk om op andere facetten waarde te bieden richting de maatschappij. Dit klinkt fantastisch, maar ook wel een beetje hoogdravend voor een kleine speler uit Zwolle. Hoe geven we bij Kruitbosch zoiets nu echt handen en voeten in een dynamische, maar ook op veel vlakken een nog conservatieve industrie?

Een belangrijke eerste stap is om scherp te hebben wat de huidige impact is die je als onderneming hebt op de totale maatschappij. Dit klinkt heel ingewikkeld, maar is eigenlijk vrij eenvoudig: ga open het gesprek aan met je klanten, medewerkers, leveranciers en het plaatselijk onderwijs. Met deze gesprekken krijg je scherp wat de behoeftes van je stakeholders zijn en hoe je hier als onderneming invulling aan kan geven. Hier zijn we als Kruitbosch met veel energie en plezier mee gestart en dit zal een belangrijk onderdeel blijven van onze bedrijfsvoering. Waar we dan zoal mee bezig zijn? Laat me een paar initiatieven als voorbeeld geven.

Initiatief 1: fietsinnovatiecentrum

Een eerste initiatief is het vergroenen en toegankelijker maken van steden. Dat is iets waar we samen met gemeentes voor gaan. Zo sluiten we als Kruitbosch aan bij het ‘fietsinnovatiecentrum Zwolle’ dat de ambitie heeft om Zwolle de ‘fietsstad van de wereld’ te laten zijn en blijven. Binnen dit innovatiecentrum gaan we samen met verschillende partners stedelijke mobiliteit innoveren, wat relevant is voor Zwolle, maar ook als pilot kan dienen voor veel andere Europese steden.

Initiatief 2: circulaire business modellen

Een tweede initiatief is circulariteit. We werken aan het opstarten en vormen van een ecosysteem met bestaande en nieuwe leveranciers waarin we samen nieuwe producten, diensten en zelfs business modellen ontwikkelen die volledig circulair zijn en dus geen negatieve impact meer hebben op ons milieu. Sterker nog dit kan zelfs een positieve impact hebben op milieu, maar zeker ook op het bedrijf zelf startend met onze medewerkers die hier mee aan de slag zijn gegaan.

Initiatief 3: Bike Kitchens

Als derde initiatief willen we graag bijdragen aan de missie van Marco te Brömmelstroet om de trots om een fiets te bezitten maar hier ook voor te zorgen terug te brengen. Welke vader of moeder leert zijn kind nog zijn band te plakken, de ketting te spannen of het licht te repareren? Hiervoor worden zogenaamde Bike Kitchens opgestart waar jongeren de mogelijkheid wordt geboden hun fietsen zelf te repareren en te onderhouden. Hiermee brengen we de ambacht een beetje terug in onze maatschappij en belangrijk nog zullen deze jongeren bewuster met hun fiets omgaan en wie weet waarmee nog meer.

Initiatief 4: medewerkers die bijdragen

Bovenstaand zijn stuk voor stuk mooie initiatieven waar wij als directie heel enthousiast van worden omdat we hiermee bijdragen aan een iets mooiere maatschappij nu en in de toekomst. Maar als onze medewerkers hier niet in geloven maken we als Kruitbosch nog steeds niet de impact die we graag willen maken. Dit brengt me op het vierde initiatief waar we als Kruitbosch druk mee bezig zijn.

Ruimte en vertrouwen bieden aan onze medewerkers om ieder op hun eigen manier bij te dragen aan die net iets mooiere maatschappij. Mogelijkheid je tijdens werktijd in te zetten voor de aan ons verbonden goede doelen als ‘Red een kind’ en ‘Stichting Present’ maar ook zelf nieuwe goede doelen aan te dragen. Maar met goede doelen zijn we er niet, we willen bij onze medewerkers ondernemerschap stimuleren om samen met collega’s en partners nieuwe initiatieven te ontwikkelen die positief bijdragen aan de maatschappij. Hiermee wordt Kruitbosch meer en meer een onderdeel van een ecosysteem.

Bovenstaande initiatieven laten zien dat we mooie stappen zetten maar de voornaamste uitdaging is om dit vast te houden ook in deze lastige tijden. Daarom is het belangrijk het samen te doen vanuit een intrinsieke motivatie om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij  nu en in de toekomst. Dat is dus waar wij het als Kruitbosch voor doen, doen jullie mee?

Reinier Foppen (Chief Development Officer Kruitbosch)

 

TRENDS ON THURSDAY – Trend 2: doeleconomie