Kruitbosch participeert in groot duurzaam solarpark in Zwolle

17-07-2019

Op het industrieterrein Hessenpoort in Zwolle, waar Kruitbosch sinds 2008 gevestigd is, zal in de loop van 2019 een park met zonnepanelen verschijnen ter grootte van 6,5 ha. Doel is om er niet enkel een locatie van te maken waar energie wordt opgewekt maar het ook een plek te laten zijn waar men kan wandelen, waar vergaderd kan worden, waar men kan fietsen en kennis kan opdoen over duurzame energie. Kruitbosch investeert samen met 6 bedrijven in dit solarpark. Afgelopen week hebben de investeerders de eerste zonnepanelen geplaatst. Chris en Wilco Kruitbosch hebben symbolisch het eerste Kruitbosch zonnepaneel geplaatst.

Sinds twee weken is er een grote montageploeg aan het werk op de Rijnlandstraat om de dragende constructie voor de panelen te monteren. Een tweede montageploeg legt vervolgens de panelen op de dragers. Als de panelen liggen zal de bedrading worden aangesloten zodat de opgewekte energie straks ook daadwerkelijk het net op gaat en getransporteerd kan worden. Als alles volgens planning verloopt kunnen eind september de zonnepanelen hun werk gaan doen. Omgerekend kan de zonneweide op Hessenpoort ongeveer 1.700 huishoudens in Zwolle van duurzame stroom voorzien. Na de oplevering van de productievelden zal de focus komen te liggen op het themapark wat grenst aan de zonneweide. In het najaar zal daar een vergaderpaviljoen verrijzen waarbij het streven is dat deze voor minimaal 90% uit gerecycled materiaal zal bestaan.

Wethouder Monique Schuttenbeld van Zwolle benadrukte het grote belang van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven: "We moeten het samen doen, zo werken we samen toe naar het realiseren van onze energiedoelstellingen!"