Maatschappelijke projecten

We zien het als onze plicht om maatschappelijk betrokken te zijn. Daarom zijn we financieel partner voor meerdere stichtingen, en zetten onze medewerkers zich ook vrijwillig in voor deze organisaties. Zo zijn we partner van Stichting Present in Zwolle, die bemiddelt tussen vrijwilligers en mensen met een onvoldoende sociaal netwerk, gezondheid of geld. Ook steunen we de projecten van Stichting Red een Kind, die zich inzet voor betere leefomstandigheden voor kwetsbare mensen in Oeganda. Daar dragen wij graag aan bij. 

Stichting Present

‘Noaberschap’: dat is hoe we hier in het oosten de plicht noemen om voor de buren in je agrarische gemeenschap te zorgen. Een mooie gedachte die we graag nastreven, al dan niet in een modern jasje. Om die reden is Kruitbosch maatschappelijk partner van Stichting Present in Zwolle. Present bemiddelt tussen vrijwilligers en mensen met een onvoldoende sociaal netwerk, gezondheid of geld. De stichting organiseert zo’n 300 projecten per jaar. Het doel? Verbondenheid creëren tussen verschillende groepen in de samenleving. Naar elkaar omkijken moet vanzelfsprekender worden, vindt Present. Wij zijn het daar helemaal mee eens.  

Hulp in zorghuis

Ons partnerschap met Stichting Present houdt in dat wij hen financieel steunen. Maar ook op een ander gebied zijn we er voor de stichting: medewerkers van Kruitbosch zetten zich vrijwillig in voor de verschillende Zwolse projecten. Zo helpen medewerkers van Kruitbosch regelmatig met activiteiten in zorghuis Theodora Vos de Wael, waar 34 mensen met dementie wonen. We helpen met uitstapjes, maken lekker eten, doen klusjes en spelletjes, of ‘zijn’ er gewoon, voor een gezellig praatje. Op die manier krijgen de mensen met dementie extra hulp of aandacht.

Bingomiddag in De Riethorst

Nog een project dat we deden in samenwerking met Stichting Present, is een bingomiddag in woonzorgcentrum De Riethorst. De grote wens van deze organisatie was om een bingo te organiseren met leuke prijsjes en wat lekkers. Maar als alle deelnemers een vorm van dementie hebben, is extra hulp meer dan welkom. De medewerkers van Kruitbosch hebben daarom een leuke middag verzorgd, waardoor de bewoners volop aandacht kregen en een heerlijke dag hebben beleefd.

Red een Kind

Oeganda telt zo’n 36 miljoen inwoners en is een van de armste landen van Afrika. Stichting Red een Kind zet zich in voor betere leefomstandigheden voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in het land. Kruitbosch is maatschappelijk partner van de stichting en steunt haar bijzondere projecten. Met de juiste (financiële) steun in de rug kunnen kleine initiatieven zich ontwikkelen tot grote successen in de plaatselijke economie. En daar dragen we graag aan bij.

Bedrijfje opzetten

Een van de manieren waarop Stichting Red een Kind de leefomstandigheden van mensen in Oeganda wil verbeteren, is de oprichting van zelfhulpgroepen. Daarmee is gewerkt aan een sterke gemeenschap op sociaal en economisch gebied. De leden van de zelfhulpgroepen leren om geld te sparen waarmee ze een bedrijfje kunnen opzetten. Met dit geld zijn ouders weer in staat om hun kinderen eten, medische zorg, kleding en onderwijs te geven. De zelfhulpgroepen vormen samen de Cluster Level Associations (CLA’s). Daarmee leren de leden om samen de productieschaal van de groepen te vergroten en de ondernemerskansen in hun gebied te verbeteren.

Gezondheid en sanitair

Stichting Red een Kind besteedt veel aandacht aan gezondheid en sanitaire voorzieningen in Oeganda, waardoor er minder ziektes ontstaan. Een van de projecten die dit doel ondersteunen was de aandacht die werd besteed aan Wereld Aids Dag. Dat gebeurde op 20 basisscholen in het land, waardoor 5000 kinderen werden bereikt. Peuter- en kleuterscholen kregen een watertank voor veilig drinkwater en ook zijn er fruitbomen gepland.

Vaktrainingen

Nog een mooi project van Stichting Red een Kind: praktijkgerichte vaktrainingen. Negentig jongeren kregen zo’n training en leerden daarmee voor beroepen als landbouwer, bouwvakker of kleuterjuf. Ook leerden ze een aantal belangrijke vaardigheden, zoals zelfvertrouwen, communicatie en timemanagement. De jongeren zijn lid van een jongerengroep en krijgen de mogelijkheid om geld te sparen en te lenen. Bij de trainingen werden lokale vakmensen betrokken die een goed lesplan ontwikkelden.