Respect voor het milieu

Kruitbosch handelt met respect voor het milieu en streeft naar een zo verantwoord mogelijk gebruik van grondstoffen en materialen om onze negatieve impact op het milieu te reduceren. Om onze daadwerkelijke impact op het milieu beter te begrijpen voeren wij op dit moment een nulmeting van onze Corporate Carbon Footprint uit (de totale CO2-uitstoot van onze onderneming) en zullen op basis daarvan het komende jaar reductie doelstellingen formuleren.

Hiertoe hebben wij ons in november 2021 ook officieel gecommitteerd door het tekenen van het climate commitment van de fietsenindustrie. Het commitment, geïnitieerd door Shift Cycling Culture, is een globaal en sector breed initiatief met de missie om door systeemverandering de fietsenindustrie te verduurzamen en bij te dragen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen.

Het gezamenlijk bereiken van de doelstellingen uit het Parijs klimaatakkoord zal echter alleen mogelijk zijn door samen langs de hele keten te innoveren. Hieronder valt onder andere emissies uit de productie van fietsen en fietsonderdelen reduceren en producten van langere levensduur ontwerpen. Maar ook met onze klanten samenwerken aan onderhoud en levensduurverlenging en een gesloten kringloopsysteem ontwikkelen om grondstoffen terug te winnen.

Duurzaam ondernemen is onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen en waar we voor staan. Deze projecten laten voorbeelden zien van hoe we dat doen.