La durabilité

Fietsen die bijdragen aan duurzame mobiliteit en ook nog eens gemaakt zijn met respect voor mens en milieu: dat is ons doel.

Fietsen is milieuvriendelijk en draagt bij aan het oplossen van de werelds grootste uitdagingen zoals klimaatverandering, het overvol raken van wegen en gezondheidsproblemen. Met het gebruik van onze fietsen en fietsonderdelen maak jij direct impact. Maar ook wij willen als organisatie een positieve impact maken. Want net als elk ander product laat ook de fiets een voetafdruk achter. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om deze voetafdruk te reduceren en de producten die wij verkopen op een eerlijke manier te laten produceren. Wij maken daarom in onze bedrijfsvoering weloverwogen keuzes, die gebaseerd zijn op onze langetermijnvisie en met het uitgangspunt om verantwoord en met respect voor mens en milieu te ondernemen.

The UN Global Compact

Omdat wij weten dat sommige duurzaamheidsuitdagingen te groot zijn om alleen op te lossen, hebben wij ons bij het UN Global Compact aangesloten. Dit is ’s werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven – één Global Compact dat bedrijven verenigt voor een betere wereld. Met dit commitment verplichten wij ons officieel om onze activiteiten en strategie in lijn te brengen met tien universele principes op gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie, en bij te dragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals, SDG’s).

Op dit moment werken wij aan onze duurzaamheidsstrategie. Hiervoor voeren wij momenteel een nulmeting van onze milieu voetafdruk en sociale impacts uit die als basis voor doelstellingen zullen dienen die wij in 2022 willen vastleggen.