Red een kind

redeenkind-logo

Stichting Red een Kind zet zich in voor betere leefomstandigheden voor kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in Oeganda. Oeganda is een van de armste landen van Afrika en telt zo’n 36 miljoen inwoners. In de afgelopen vijf jaar heeft de stichting al veel bereikt en nog steeds wordt de gemeenschap verder versterkt. Kruitbosch is maatschappelijk partner en steunt de bijzondere projecten die Stichting Red een Kind uitvoert in Oeganda. 

Zelfhulpgroepen
Via opgerichte zelfhulpgroepen is er gewerkt aan een sterke gemeenschap op sociaal en economisch gebied. De leden van de zelfhulpgroepen leren om geld te sparen waarmee ze een bedrijfje kunnen opzetten. Met dit geld zijn de ouders weer in staat om hun kinderen eten, medische zorg, kleding en onderwijs te geven. De zelfhulpgroepen vormen samen de Cluster Level Associations (CLA’s) waarmee de leden leren hun zelfhulpgroepen op een hoger niveau te krijgen door met elkaar problemen op te lossen en de productieschaal te vergroten. Ze krijgen training om de omstandigheden in het gebied te verbeteren, bijvoorbeeld door te lobbyen bij de overheid of door te netwerken.

Onderwijs
Op 20 basisscholen is er aandacht besteed aan de Wereld Aids dag. Er zijn meer dan 5000 kinderen tussen de 6 en 16 jaar bereikt. Ook hebben peuter- en kleuterscholen een watertank gekregen waarmee ze toegang krijgen tot veilig en schoon drinkwater en zijn er fruitbomen gepland. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan gezondheid en sanitaire voorzieningen, waardoor er minder ziektes zijn.

Vaktrainingen
Negentig jongeren kregen een praktijkgerichte vaktraining en leerden daarmee beroepen als landbouwer, bouwakker of kleuterjuf. Ook leerden ze een aantal belangrijke vaardigheden, zoals zelfvertrouwen, communicatie en time-management. De jongeren zijn lid van een jongerengroep, die profiteren van het spaar-/leensysteem. Lokale vakmensen werden ook betrokken bij de opleidingen en gingen aan de slag met een goed lesplan.

Met de juiste steun in de rug kunnen kleine initiatieven ontwikkelen tot successen van de plaatselijke economie en daar dragen we graag aan bij